no comments

Subhanallah…Ica Peluk Bapa dan minta Diajar Mengucap

Sesiapa sahaja yang h!dup pasti akan mɛrasai m4ti suatu hari nanti. Tidak kira cepat atau lambat waktunya pasti akan tiba. Sɛsungguhnya kem4tian yang baik adalah dambaan buat semua orang Islam khususnya.

Bernama Aisyah Bahar, se0rang gad!s cantik serta pintar mɛnghembuskan n4fas terakhirnya ketika membaca al-Quran di pangkuan b4panya pada usia baru 22 tahun. Dua orang abangnya juga dijemput Ilahi ketika bers0lat berapa tahun lalu.

Usai s0lat sub0h bɛrjemaah di masjid di kampungnya di di Kabupaten Bone dekat Makasar, Sulawesi Selatan, Aisyah membaca al-Quran, mem!nta bapanya mɛmbetulkan jika s4lah.

Ket!ka membaca sur4h Al-Mutaffifin, tiba-tiba dia memeluk bapa, mem!nta diajarkan dua kal!mah syahadah.

“T1ba-tiba ia memeluk saya, minta d!pandu mɛmbaca syahadah. Selepas itu dia men!nggal dun!a,” kata bapanya Andi Bahar Jufri menceritakan det!k anak kel!manya itu men!nggal dunia 4 Januari lalu.

Menerusi lap0ran mɛlalui p0rtal Liputan6, Aisyah Bahar, gad!s cant!k serta rajin melakukan ib4dat adalah lulusan Universiti Hasanuddin dan bakal memulakan pekerj4an dengan pasukan makm4l pentern4kan di universiti berkenaan.

ica-dan-ayah-ibu

Menurut b4panya, pada malam mɛnjelang kemat!annya, Aisyah yang d!panggil Ica, bangun menuna!kan s0lat malam dan bersahur kerana akan berpuasa sunat kees0kannya.

“Itu rutin b!asa Ica, berpuasa Isnin dan Khamis. Ketika itu kami l!hat keadaannya baik saja, t!ada yang jangg4l,” katanya hari ini.

Ica, lulusan terba!k Fakulti Tɛrnakan itu kemudian ke masj!d untuk s0lat subuh berjemaah dan selepas itu mem!nta bapanya meneman!nya membaca al-Quran, membetulkan bac4annya j!ka salah.

“Tidak pernah dia mem!nta ditem4ni seperti itu,” kata bapanya.

Menurut Andi Bahar, sebelum ini Ica meng4du sering sak!t kepala namun pemer!ksaan d0ktor tidak menemukan sebarang mas4lah.

Aisyah dikebum!kan di t4nah pɛrkuburan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) M0ncongloe, Mar0s, Sulawesi Selatan, tidak jauh dari rumah kɛluarganya.

Mɛnurut Andi Bahar yang mempunyai lapan anak, dua abang Aisyah, Andi Ibrahim dan Andi Astri, yang terleb!h dahulu d!jemput Ilahi juga men!nggal dunia ketika bers0lat, beberapa tahun lalu.

Jɛlasnya l4gi, Andi Ibrahim yang hafaz al-Quran, men!nggal dun!a dalam keadaan sujud ket!ka bers0lat sunat Tasbih pada Ramadan tahun 2009.

Anak keduanya, Andi Astri, men!nggal dunia selepas selesai membaca tah!yat akh!r ketika sedang bers0lat malam di P0ndok Gede, Jakarta, pada tahun 2011.

Andi Bahar berk4ta, dia redha mener!ma ketentuan Allah dan amat bahag!a kerana anak-anaknya men!nggal dun!a ketika sedang berib4dat kepada Tuhan.

Diharap kisah ini menjadi pengajaran buat kita semua khususnya Umat Islam di Malaysia. Sama-samalah kita t!ngkatkan amalan kita m0ga-m0ga kita m4ti di dalam imam.

Sesungguhnya kesudahan yang ba!k adalah menjadi cita-cita setiap muslim. Mar!lah kita sama-sama bertaub4t atas d0sa-d0sa yang dilakukan oleh kita. Sem0ga Allah ampun! d0sa-d0sa kita sebelum mɛnghembuskan n4fas terakhir.

Sem0ga kita terg0l0ng dalam or4ng-or4ng yang mat! di dalam “khusnul kh0timah”. Insyaallah…Amin…

Reply