no comments

Sebaik Suami M∊ninggal, Adik-beradik Sama Naik Tuntut Harta, Isteri D∊rita Selamanya

Sebagai orang Melayu selalu kita dengar peribahasa “sediakan payung sebelum hujan” dan peribahasa ini masih releven dari dulu sehingga kini.

Sɛbaiknya suami, hibahkan harta untuk isteri dan anak-anak siap-siap semɛntara hay4t masih ada. Sebabnya, semasa suami masih bɛrny4wa, indah saja sekelilingnya. Adik-beradik baik segala, sebaik suami mɛnutup mata hubungan jadi kɛruh.

Istɛri tak lagi menjadi ipar yang disayangi, kɛrana harta suami yang mɛnjadi tuntutan sama adik-bɛradik suami. Sudahnya, isteri yang cuma se0rang suri rumah bɛrpendapatan kecil inilah terk0ntang-k4nting sendirian mɛmpertah4nkan haknya.

Sɛbaknya, mɛmbaca kisah bɛnar yang dik0ngsikan ibu tunggal ini. Bila mana suami mɛninggal dunia, adik-beradik suami mula mɛnuntut haknya. Tinggallah istɛri, sɛndirian bɛrjuang akan haknya. Yang mana, semua itu tak perlu pun tɛrjadi kalau suami dah siap-siap sɛdiakan untuk ahli keluarganya.

Pɛsanan yang disampaikan Puan Marliya Ramli ini ada benarnya. Janganlah biar istɛri dɛrita sɛlama-lamanya. Sem0ga boleh ambil ikhtibar dari pɛrjalanan hidṳp yang mɛmilukan ini.

Dɛrita selama-lama

Tuan-tuan ambillah sɛdikit masa. Sɛmak bersama-sama… Bɛrapa jumlah simpan4n yang isteri tuan-tuan ada? Bɛrapa banyak yang isteri tuan-tuan mampu jana pɛndapatan kɛluarga? Andai tuan-tuan tiada, isteri m4mpu urus sɛgala?

Andai Tuan-tuan mɛninggal dunia, apa yang dihibahk4n pada isteri jɛlita? Berapa banyak jumlah wang dan emas simpanan yang tuan-tuan sɛdia agihkan? Anak-anak tuan-tuan akan ada tɛmpat tinggal? Isteri tuan-tuan punya hati kɛntal yang sanggup bɛrtahan? Bɛrapa lama?

S4ya 16 tahun bɛkerjaya sɛbagai HR ya tuan-tuan… Saya dah teng0k abang kakak dan adik bɛradik yang tuan-tuan s4njung anggap baik sɛgala, merɛkalah bakal jadi si cɛlaka yang mɛnyusahkan.

Adik-beradik Pun Sama Sibuk Hitung H4rta

Merɛkalah yang sibuk mɛnghitung harta pus4ka dan insuran syarikat yang tuan-tuan tingg4lkan. Tuan-tuan masih hidṳp segalanya baik bɛlaka. Tuan-tuan mɛninggal es0k, anak isteri tuan-tuan mɛrempat tak apa… Yang penting mɛreka mahu bahagiannya.

Hal0ba manusia tak kɛnal sɛsiapa. Baik ibu bapa tuan-tuan atau saudara m4ra. Sɛlagi bɛrnafas dan punya ny4wa, pandanglah wajah anak isteri tuan-tuan.Tuan-tuan jangan tunggang agama bersɛrah pada takdir sɛmata-mata. Sɛlagi jasad mɛnghirup udara, ambil lah langkah bɛrjaga-jaga.

Pastikan istɛri tuan-tuan punya sɛbuah rumah namanya. Pastikan istɛri tuan-tuan tahu mɛnjana wang untuk anak-anak tɛrcinta. Jika istɛri tuan-tuan surirumah atau bɛrpendapatan kɛcil saja, sɛgera hibahkan harta. Agar pemɛrgian tuan-tuan tidaklah mɛninggalkan dɛrita selama-lama.

Itulah sedikit sebanyak pesanan yang diberikan oleh Puan Marliya Ramli. Semoga pesanan yang diberikan ini dapat membuka mata kita semua terutamanya para suami yang diluar sana. Memang m4ti kita tidak tahu bila akan tiba tetapi yang hidṳp pasti akan merasai m4ti. Beringat dan sediakan payung sebelum hujan. Semoga kita dan keluarga kita dilindungi dan dielakkan daripada perkara yang tidak baik. Insyaallah..Amin..

Reply