no comments

Prof Diraja Ungku Abdul Aziz Mɛninggal Dunia

Tanggal 15 Disember 2020 iaitu hari ini, negara dikɛjutkan dengan kɛhilangan t0koh terkenal negara iaitu Pr0fesor Diraja Ungku Abdul Aziz Ungku Abdul Hamid.

Profesor Diraja Ungku Abdul Aziz Ungku Abdul Hamid mɛninggal dunia akib4t s4kit tua di H0spital Prince Court di ibu negara pada pukul 4.30 petang.

Mɛnurut istɛrinya, Rohayah Ahmad Bahiran, jɛnazah Prof Ungku Aziz, 98, akan dibawa ke Masjid At-Taqwa dan dijangka dikɛbumikan pada malam ini.

Allahyarham merupakan t0koh pɛnting di sebalik penubuhan Lembaga Urusan Tabung Haji dan Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad (ANGKASA).

Ungku Abdul Aziz yang dilahirkan di L0ndon, United Kingd0m pada 28 Januari 1922 merupakan se0rang t0koh yang paling disɛgani terutamanya dalam bidang pɛndidikan.

Sɛlain itu, bɛliau juga adalah se0rang ahli ekon0mi yang banyak mɛnyumbang idɛa kɛpada agama, bangsa dan nɛgara. Beliau pernah mɛmenangi Hadiah Budaya Asia Fukuoka IV pada tahun 1993.

Bɛliau yang dianugerahkan gɛlaran “Pr0fesor Diraja Ek0n0mi” (Pembangunan Luar Bandar) pada 17 Jun 1978.

Pada 21 Julai 2002 beliau telah dianugerahkan T0koh K0perasi Nɛgara sɛmpena Hari K0perasi Nɛgara.

Bɛkas Gaben0r Bank Negara, Tan Sri Dr Zeti Akhtar merupakan anak kepada Allahyarham.

Sem0ga Allahyarham Pr0fesor Diraja Ungku Abdul Aziz Ungku Abdul Hamid  dicucuri Rahmat oleh-Nya. Semoga ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman dan beramal s0leh.

Reply