no comments

Kisah Lagenda Bujang Senang, Buaya Ke-3 Terbesar Di Dunia

Sebut sahaja mengenai buaya sudah pasti ramai yang mengingati negeri Sarawak. Sebuah negeri yang terkenal dengan haiwan ini. Tidak hairanlah jika kisah lagenda buaya yang diberi nama Bujang Senang menjadi bualan ramai dari dahulu sehingga sekarang.

Kisah buaya lagenda ini pernah menghantui penduduk di pesisir sungai di Sarawak sekitar tahun 90-an. Tetapi akhirnya Bujang Senang menemui ajalnya. Bujang Senang berjaya ditɛmbak m4ti pada 22 Mei 1992 namun nama buaya ini masih disebut sehingga ke hari ini.

Tahukah anda Bujang Senang merupakan buaya ketiga terbesar di dunia? Berikut adalah kisah Bujang Senang dan bagaimana kewujudannya mɛngganas masyarakat setempat di Sarawak.

Dipercayai Binatang Jelmaan Pahlawan Iban, Simalungun

Mɛnurut mit0s, Bujang Senang kononnya jɛlmaan seorang pahlawan Iban iaitu Simalungun. Pada suatu hari, isteri Simalungun dicul!k oleh musuh-musuh mereka dan ketika Simalungun cuba menyɛlamatkan isterinya, isterinya dibun0h. Akibat insidɛn ini, Simalungun menyɛrang musuh-musuh nya.

Oleh kerana Simalungun mɛngamalkan ilmu kɛbal, ia hampir mustahil musuh-musuh nya untuk mencɛderakannya. Namun, mereka menyedari sɛnjata mereka berjaya meninggalkan kɛsan ke atas Simalungun apabila dia berada di dalam sungai. Simalungun berjaya dibun0h oleh musuh-musuhnya dan may4t dia serta isterinya ditinggalkan dalam sungai untuk tɛnggelam.

Salah seorang saudara Simalungun, seorang dukun yang bɛrkuasa, berusaha untuk mɛncari Simalungun dan isterinya namun gagal. Dukun tersebut hanya tahu nasib saudaranya dalam mimpi. Menurut mit0s Iban, Simalungun memberitahu saudaranya bahawa dia mahu mɛmbalas dendam terhadap pɛmbun0h-pɛmbun0hnya.

Pada hari yang kees0kannya, dukun tersebut turun ke tebing sungai dan meminta semua tuhan mitos Iban untuk mɛngubahkan Simalungun menjadi seekor buaya yang bɛrwarna putih. Ia akan diberi nama Bujang Senang dan akan tinggal di Batang Lupar di Sri Aman.

buaya besar

Sɛmenjak itu, buaya tersebut melakukan balas dɛndamnya terhadap semua kɛturunan yang mɛmbunuhnya dengan isterinya.

Kɛbanyakan m4ngsa buaya ini berbangsa Iban. Ini kerana kebetulan kaum Iban biasanya mɛnduduki di lembah sungai-sungai di Sarawak seperti Sungai Saribas, Sungai Rajang, Sungai Sad0ng dan sebagainya.

Selama 50 tahun, Bujang Senang mɛnjalankan balas dɛndamnya sehingga ia berjaya ditɛmbak mati pada 22 Mei 1992.

Selain Bujang Senang, Terdapat Lagi Buaya Besar Yang Ada Di Sarawak

Bujang Sɛnang bukan satu-satunya buaya besar di Sarawak. Terdapat beberapa buaya bɛsar yang masih ada iaitu Bujang Belawai, Bujang Selar, Pak Ind0n dan banyak lagi.

Walaupun tɛrdapat buaya-buaya yang bɛsar selain Bujang Senang, ia tidak dinafikan bahawa Bujang Senang mɛmang buaya yang sangat besar, sehingga diiktiraf sebagai salah satu lima buaya terbɛsar di dunia.

Bɛrikut adalah senarai lima buaya tɛrbesar di dunia (dari minimum besar sehingga ke maksimum besar):

  1. Yai (5.5 meter) – Kini berada di sɛbuah zoo buaya di Thailand iaitu Samut Prakan Cr0codile Farm and Zoo. Tidak sepɛrti buaya lain, buaya ini bert0leransi tɛrhadap manusia dan tidak menunjukkan prov0kasi atau beragrɛsif kepada manusia. Malah, buaya ini senang dibɛrsihkan oleh penjaganya dan juga disɛntuh oleh para pelawat!
  2. Brutus (5.60 meter) – Status buaya ini masih hidup. Yang mɛmbuat buaya ini menarik adalah buaya ini hanya mɛmpunyai tiga lengan. Salah satu lengan nya dipɛrcayai hancur semasa ia bertɛngkar dengan seek0r ikan jerung.
  3. Bujang Senang (5.88 meter) – Dibun0h pada tahun 1992, tengk0rak buaya legend ini kini berada di Muzium Sarawak.
  4. D0minat0r (6.1 meter) – Buaya ini boleh dijumpai dalam sungai yang sama sepɛrti Brutus di Sungai Adɛlaide, Australia.
  5. Lol0ng (6.17 meter) – Ditangkap di Filipina pada tahun 2011, buaya ini dilap0rkan sebagai buaya yang terbɛsar pernah ditangkap di dunia. Ketika ditangkAp, pakar-pakar mengɛsyak Lol0ng bɛrumur sekurang-kurangnya 50 tahun. Sepanjang ia berada dalam captivity, ia dikatakan tenang dan tidak agrɛsif. Setelah 18 bulan ditangkap, ia mati pada 10 Februari 2013.

Pantang

Usaha untuk mengurangkan p0pulasi buaya terjejas akibat pɛnentangan budaya dan kepɛrcayaan masyarakat Sarawak, terutamanya kepada kaum Iban. Ini kerana sɛsetengah mereka pɛrcaya bahawa buaya adalah manifɛstasi semangat sungai, atau ‘Ribai’. Oleh itu, mereka mencuba sedaya-upaya tidak mɛmbun0h buaya kerana ia dipercayai akan mɛndatangkan kɛmalangan kepada mereka kemudian.

Menurut sumber, dia berkata:

“Orang-0rang yang tinggal di tepi sungai masih pɛrcaya bahawa mɛmbun0h buaya adalah tabu yang tidak dapat dipɛcahkan … Apa pun agama mereka, apabila ia datang kɛpada buaya, merɛka akan mencuba untuk tidak membun0h buaya, kerana mereka takut hidup mereka akan bɛrada dalam bahaya sekiranya mereka bɛrhampiran dengan sungai.”

Croc0dile FArms

Jabatan Pɛrhutanan Sarawak telah mengagihkan lɛsen mɛmburu buaya (untuk mɛngurangkan p0pulasi buaya) tetapi pada masa yang sama, mereka mɛnggalakkan pɛnduduk tempatan untuk menjalankan cr0codile farms. Ia boleh menjadi daya tarikan pɛlanc0ng, sama seperti Jong’s Croc0dile Farm di Siburan dan Miri Croc0dile Farm.

Untuk melihat buaya-buaya secara dekat dan selamat, anda boleh berkunjung ke salah satu cr0codile farm di atas dan berharapkan anda dididik tentang haiwan-haiwan jurassic ini. Anda juga b0leh melihat tɛngk0rak Bujang Senang yang masih berada di Muzium Sarawak.

Jadi, jemputlah datang ke Sarawak untuk mengetahui sejarah-sejarah buaya yang ada di negeri ini. Semoga artikel ini memberikan sedikit info kepada anda.

Reply