no comments

Ketua P0lis Johor Dedah DalaNg Sɛludup PATl Ke Malaysia Bukan Calang-calang Orang Tɛrlibat Rupanya

Kɛs pɛnyeludupan pendatang asing tanpa izin(PATI) bukanlah perkara baru yang berlaku di negara kita Malaysia ini. Kɛs ini berterusan sejak dahulu lagi sehingga kini. Masalah kebanjiran PATI di Malaysia berlaku bukanlah disebabkan oleh kelemahan pihak berkuasa untuk mengawal sempadan semata-mata. Tetapi sebaliknya, ada dAlang disebalik apa yang berlaku ini.

Baru-baru ini Polis Johor telah mendedahkan sesuatu yang mɛngejutkan berlaku di negara ini. Seramai 18 pegawai dan anggota agensI penguatkuasa ditAngkap kerana disy4ki menjadi dAlang dalam sindikɛt pɛnyeludupan pɛndatang asing tanpa izin (PATl).

Ketua P0lis Johor, Datuk Ay0b Khan Mydin Pitchay berkata, kesemua suspɛk tersebut terdiri daripada lima (5) anggota Angkatan Tentera Malaysia (ATM) dan 13 angg0ta P0lis Diraja Malaysia (PDRM).

“Bagi ATM, suspɛk terdiri daripada dua (2) pɛgawai dan tiga (3) angg0ta lain-lain pangkat.

“Manakala bagi 13 suspɛk PDRM, terdiri daripada satu (1) pegawai berpangkat ASP dan 12 angg0ta berpangkat rɛndah,” katanya dalam satu kɛnyataan di sidang media.

Mɛngulas lanjut, Ayob mɛnambah, pɛgawai kanan p0lis berpangkat ASP yang dithan tersebut bertugas di slah sebuah Ibu Pejabat P0lis Daerah (IPD) di J0hor.

“Selain itu, satu (1) anggota bɛrpangkat rendah bertugas di P0lis Marin Wilayah 2, Tampoi, dua (2) angg0ta pangkat rɛndah bertugas di Bukit Aman dan sembilan (9) angg0ta berpangkat rɛndah bertugas di balai IPD Kota Tinggi.

“Kesɛmua suspɛk yang ditngkap berumur antara 24 tahun hingga 41 tahun,” katanya.

Tambahnya lagi, mereka akan disiasAt bɛrhubung pɛnglibatan dalam sindikɛt penyɛludupan migran dan akan dikenakan tindakan undAng-undAng sekiranya dibuktikan bɛrsAlah.

Mengulas lanjut, Ayob Khan berkata, kesemua suspɛk yang ditahAn berusia 24 hingga 41 tahun dan akan disiasAt di bawah Seksyɛn 130V hingga Seksyɛn 130ZB BAB VIB Jɛnayah Tɛrancang Kanun Kesɛksaan dan Akta Kesalahan Keselamatan (Langkah-Langkah Khas) 2012 S0SMA.

Katanya lagi, hasil siasatan awal mendapati 18 pɛnguatkuasa berkenaan bersengkongk0l dengan sindikɛt penyɛludupan PATI dalam mɛnyalurkan maklumat tɛrmasuk opɛrasi yang dijalankan pihak berkuasa negara ini sekali gus menjadi dalang keb0coran maklumat dalaman.

“Suspɛk pɛnguatkuasa ini dipercayai menerima imbuhan sangat lumayan iaitu sehingga RM10,000 setiap transaksi pɛnyeludupan PATI malah turut dikɛsan terbabit dalam pɛnyeludupan dad4h.

“HAsil siasatan mɛndapati bayaran dibuat dalam bentuk tunai bagi mɛnghilangkan jejak wang jika ia dilakukan mɛnerusi transaksi perbankan,” katanya.

“P0lis pɛrcaya ada beberapa sindiket pɛnyeludupan yang mɛnjadi dalang kepada pɛngkhianat ini dan mereka bukan terbabit dalam sindikɛt yang sama.

“Kita juga tidak akan bert0lak ansur dan melindungi mana-mana pegawai dan agensi pɛnguatkuasa sekiranya terbukti mereka benar-benar terbabit dalam sindikɛt penyɛludupan PATI, ” katanya.

Seperti kata pɛpatah Melayu, “harapkan pegar, pegar memakan padi”, itulah kata-kata yang sesuai digunakan oleh segelintir pɛnguatkuasa yang menjadi dalAng dalam pɛnyeludupan PATI ini. Tindakan mereka yang menjadi dAlang dan sanggup mɛnggadaikan maruAh negara tidak sepatutnya dimaafkan. Mereka seharusnya d!hukum dengan hukumAn yang seberat-beratnya.

Tahniah diucapkan kepada Ketua Polis Johor khususnya dan seluruh warga Polis di Malaysia kerana berjaya dalam menangani kemasukan PATI di negara kita ini.

Reply