2 comments

Hentikan Tindakan Ke Atas Wartawan dan Warga Bangladesh, Kata Peguam Hak Asasi Manusia

Kumpul4n pegu@m hak as4si manusia, Lawyers for Liberty (LFL) hari ini menggesa ker@jaan untuk menghentikan sebarang tind@kan terhadap se0rang warga Bangladesh, Rayhan Kabir yang telah mengeluarkan kenyataan dalam d0kumentari terbitan Al Jazeera.
 
Penyelaras Lawyers for Liberty (LFL) iaitu Zaid Malek menerusi satu kenyataan berkata, t!ndakan terhadap individu terbabit adalah sesuatu yang mengecew4kan dan tidak b0leh diterima.
 
“N0tis yang dikeluark4n oleh Jabatan Imigresen Malaysia (JIM) telah mended4hkan n@ma dan alamat individu terbabit yang secara tidak l@ngsung merb4hay4kan keselamatannya,” tegas Zaid.
 
Menurutnya, individu tersebut k!ni menj4di sasaran t0hmahan dan ser4ngan bersifat perkaum4n oleh sesetengah g0l0ngan masyarakat hanya kerana mengkr!tik tindakan kerajaan.
 
“Perlu diing@tkan bahawa individu tersebut bimbang ak@n keadaan kaw@nnya yang telah dit@han dalam dep0t tahanan tanpa sebab mun@sabah,
 
“Rakannya yang merupakan se0rang pelanc0ng India, Zeawdeen Kadar Masdan dilap0rkan m4ut pada 12 Jun lalu selepas dijangkiti COVID-19 semasa berada ditahan di Dep0t Tahanan Imigresen,
 
“Oleh itu, tind4kan terhadap beliau adalah tidak b0leh diterima. Kami gesa pihak kerajaan untuk hent!kan sebarang tuduhan jen@yah terhadap warga Bangladesh tersebut,” katanya lagi.
 
Sementara itu, Zaid menegaskan kandungan lap0ran “Locked Up in Malaysia’s Lockdown” menerusi pr0gram 101 East hanyalah bersifat kr!tikan dan menyampaikan beberapa isu yang pernah diutarakan 0leh beber@pa pertubuhan sebelum ini.
 
“Kami tel@h memeriksa keseluruhan d0kumentari dan mendapati ianya tidak mempunyai sebarang unsur yang memb0lehkan kerajaan melakukan siasatan jen4yah,
 
“Apa yang disampaikan dalam d0kumentari tersebut bukanlah baharu kerana isu yang diutarakan adalah sama seperti yang disu4rakan oleh beber@pa pertubuhan bukan kerajaan (NGO) dan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia (SUHAKAM) mengenai pen@hanan warga as!ng,” jelas Zaid.
 
Bel!au menambah, kerajaan hanya perlu mengeluarkan kenyataan untuk memperbetulkan lap0ran yang tidak tepat. “Sekiranya terdapat lap0ran yang tidak tepat, kerajaan hanya perlu keluarkan kenyataan untuk menaf!kan maklumat tersebut,
 
“Sebal!knya, kerajaan mengambil t!ndakan untuk menutup mulut m@na-m@na pihak yang mengkr!tik penahanan besar-besaran terhadap m!gran,” katanya.
 
Menurut beli@u, se0rang wart4wan telah disiasat Seksyen 504 Kanun dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 berhubung kenyataannya di med!a s0sial yang menyentuh penah4nan warga as!ng di Selang0r Mansi0n.
 
“Tindakan b4las yang berat terhadap krit!kan yang dilakukan adalah meng4ncam kebeb@san akhbar. Kebeb@san ini adalah penting dalam masyarakat dem0krasi. “Kebebasan ini adalah selari dengan kebeb@san bersu@ra seperti mana yang termaktub di bawah Perlembagaan Persekutuan. Oleh itu, ianya perlu ditegakkan dan dipert4hankan,” ujarnya.
 
D0kumentari terbitan Al Jazeera telah menimbulkan kem4rahan masyarakat Malaysia apabila rancangan terbabit telah menyif4tkan tindakan kerajaan menahan PATI sebagai tidak berper!kemanusiaan.
 
Baru-baru ini, polis telah mengesahkan media antarabangsa itu telah disias4t di bawah Akta Hasutan 1948, Seksyen 500 Kanun Keseksaan kerana menyi4rkan berita f!tnah serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998.
 
Dalam perkembangan sama,  Jabatan Imigresen Malaysia(JIM) telah mengeluarkan hebahan kepada masyarakat untuk mencari Rayhan Kabir. Rayhan Kabir merupakan individu warga Bangladesh yang muncul di dalam dokumentari “Locked Up in Malaysia’s Lockdown” yang diterbitkan oleh Al-Jazeera.

2 Comments

  1. johndoe
  2. Mike

Reply