no comments

H4ram Hukumnya Wanita Ikuti Senam Aerobik & Zumba Di Tempat Umum

Tidak dinafikan bahawa budaya senaman seperti senam aerobik, zumba dan berjoget adalah sesuatu yang baik untuk kesihatan tubuh badan. Dengan aktiviti senaman sebegini kita dapat mengeluarkan peluh dan dari itu badan kita akan kekal aktif dan cergas. Tetapi tahukah anda senaman ini juga boleh jatuh hukum h4ram jika dilakukan di tempat umum oleh wanita?

H4ram hukumnya wanita mengikuti senam aer0bik, zumba dan joget-joget di tempat umum, kerana:

Nabi menganc4m dengan ner4ka wanita yang sengaja mempert0nt0nkan keindahan tubuhnya di depan lelaki dengan cara berlenggak-lengg0k, mengg0yang-g0yang tubuh memicu hasrat, berpaka!an mer4ngsang dan semis@lnya. Imam Muslim meriwayatkan;

Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Salam bersabda: “Dua golongan penghuni n@raka yang belum pernah aku lihat; kaum membawa cambuk seperti ek0r sapi, dengannya ia memukul! 0rang dan wanita-wanita yang berpakaian (tapi) telanj4ng, mereka berlengg@k-lengg0k dan miring, rambut mereka seperti punuk unta yang miring, mereka tidak masuk syurga dan tidak akan mencium baunya, padahal sesungguhnya bau syurga itu tercium dari perjalanan sejauh ini dan ini.” (H.R.Muslim)

Senam secara 0tomatis akan menggerak-gerakkan anggota tubuh dan mengg0yang-g0yangkannya. Jika hal ini dilakukan di depan lelaki yang tidak h4lal melihatnya, maka hal tersebut lebih dekat pada ciri w4nita cel@ka yang disebutkan dalam hadis di atas.

Diharap artikel ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Semoga kita semua jelas dan terang mengenai hukum halal atau h4ram. Jika anda merasakan artikel ini bermanfaat untuk semua mohon untuk tekan butang share. Supaya kita sebarkan info kebaikan untuk semua. Insyaallah…Amin….

Reply