no comments

Dicabut NyAwa Sɛbelum Ke Tali GAntung, BAnduan Ini Pernah Mɛnggemparkan Malaysia Suatu Ketika Dahulu

Satu kisah yang boleh dijadikan iktibar kepada kita yang masih hidup pada hari ini. Jika anda masih ingat, di Malaysia pada tahun 2000 telah berlaku satu pɛristiwa hitAm negara yang mɛngejutkan ramai pihak.

Pada subuh 2 Julai 2000 berlaku satu peristiwa pencer0b0han nɛkad oleh Kumpulan Mil!tan Al-Maun4h ke atas sebuah kem Rejimen Askar Wataniah dan mɛlarikan sejumlah besar senj4ta api daripada st0r persenj4taan.

Ekoran dari kejadian tersebut, kumpulan itu kemudiannya mendirikan pAngkalan r4hsianya di kawasan hutan berhamp!ran perkampungan di Sauk, negeri Perak dan terlibat dalam pertempur4n di antara Angk4tan Tenter4 Malaysia(ATM) dan Polis Diraja Malaysia.

M0hamed Amin bin Mohamed Razali merupakan ketua kepada kumpulan tersebut yang mengetuai misinya untuk menggul!ngkan kerajaan Malaysia.

Peristiwa ini telah menjadi detik hitAm buat negara Malaysia yang kita cintai ini. Namun, disebalik kisah itu ada satu kisah sisi lain yang perlu anda tahu. Kali ini kami ingin berk0ngsi satu kisah benar yang berlaku kepada Amin yang b0leh dijad!kan iktibar kepada kita semua.

Kisah Benar! Dicabut NyAwa Sebelum ke Tali Gantung

Se0rang ustaz telah mencer!takan sebuah kisah yang berlaku di pɛnjara Sungai Bul0h. Sebuah kisah benar.

Menurut cer!ta beliau, semasa beliau selesai memberi ceramah agama pada b4nduan-b4nduan di sana. Pengarah Penj4ra telah berjumpa dengan beliau dan mencerit4kan pada beliau tentang se0rang b4nduan yang bernama Amin iaitu ketua kumpul@n Al-Mau’una yang didapati bers4lah kerana melanc@rkan per4ng kepada Yang Dipertuan Ag0ng.

Apa yang menar!k ialah peribadi Si Amin ini. Beliau se0rang yang berdisplin, kuat beramal, mengaji quran, s0lat malam dan baIk dikalangan sesama b4nduan lain. Pendek kata b4nduan yang tidak berm4salah.

Seminggu sebelum dia dig4ntung, pengarah penj4ra telah menziarahi sel beliau dan tɛrkejut kerana terdapat bau yang harum. Bau itu tak hilang walaupun beliau telah pulang ke rumah, bau harum itu masih melekat pada pakaiannya. Mengikut cer!tanya lagi, pada malam sebelum dia d!gantung, dia berpesan supaya d!kejutkan pada jam 4.00 pagi.

Dia dig4ntung pada subuh pagi jumaat. Pada malam sebelum dia d!gantung, didapati Si Amin ini tidur begitu lena sekali se0lah-0lah tiada apa-apa akan berlaku pada pagi es0knya sedangkan dia akan d!hukum g4ntung pada pagi es0k.

Bayangkan kalau orang bakal dig4ntung pagi es0k, mesti gel!sah dan mesti tidak dapat tidur. Bila tepat jam 4.00 pagi, Amin terus d!kejutkan, dia terus beramal, s0lat taubat, tahajud, mengaji dan sujud syukur dan dia berpesan supaya dibawa ke tali g@ntung ketika dia sedang sujud syukur. Ketika Amin sedang sujud pada masa itulah dia dibawa ke tali gantung.

Bila t!ba masa hendak d!gantung, tiba-tiba Amin ini pengs4n dan tidak sedarkan diri. Masa semakin suntuk dan Amin harus digantung ketika itu juga, maka kepala dia d!tutup dengan ka!n h!tam dan hukum4n pun dijalankan.

Agak pel!k ketika itu kerana hukum4n g4ntung tersebut seperti mengg4ntung anak patung yang tidak berny4wa, tiada pergerakan, tiada jɛritan.

Did4pati juga selipar jepun yang dipakai oleh Amin masih melekat pada kak!nya, begitu juga tasbih masih tidak terlepas dari tangan. Apabila jen4zah Amin dibuka penutup muka d!dapati lidAh tidak terjel!r keluar seperti kebiasaan mereka yang d!gantung.

Tangan seperti 0rang dalam s0lat di jari telunjuk seperti membaca tah!yat akhir. Subhanallah………. mungkin Allah sudah mengamb!l nyAwanya dulu sebelum d!gantung. Begitulah kɛbesaran Allah yang memberi Rahmat kepada hamba-hamba-Nya yang s0leh dan sentiasa bɛrtaubat.

Mungkin ini satu pɛtunjuk dari ALLAH untuk kita semua. In!lah kisah yang diceritakan semula oleh ustaz tɛrsebut.

Sem0ga Allah mɛngampuni segala d0sa-d0sanya yang dilakukan di dunia ini. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Penɛrima TaUbat.

Reply